قلمرو تبلیغ نویسان

تبلیغ نویسانی که می‌توانند میلیون‌ها تومان برایت سود و فروش ایجاد کنند

احسان حسنی

Direct Response Copywriter

من نه خلاق هستم و نه علائم نگارشی برایم اهمیتی دارد … در واقع خودم را بیشتر از نویسنده یک فروشنده می‌دانم.
فروشنده‌ای که با نوشتن هر چیزی را به هر کسی می‌فروشد

صادق تقوی

Creative Copywriter

من صادق تقوی هستم و می‌توانم داستان کسب و کارت را طوری روایت کنم که مخاطبان عاشق و وفادار برند تو شوند… در واقع کار من نوشتن سناریو‌های ماندگار است

اسماعیل گلستانی

financial copywriter

من اسماعیل گلستانی هستم و به صورت تخصصی در بازارهای مالی تبلیغ نویسی می‌کنم. می‌توانم با طراحی سیستم بازاریابی و تبلیغ نویسی دوره‌های شما را بفروشم

محمد دهقان

Copywriter

من محمد دهقان هستم . تبلیغ نویس و طراحی VSL های ساختاریافته‌ی فروش برای متخصصین و مدرسان.
می‌توانم با طراحی یک وبینار فروش دوره آموزشی ات را 3 برابر کنم