چک لیست نوشتن صفحه محصول

چطور با نوشتن صفحه محصول ، هر مخاطبی را تبدیل به مشتری کنیم ؟

یکی از دغدغه های کسب و کارهای اینترنتی این است که با ساعت ها زمان صرف کردن برای تولید محتوا و بودجه های سنگین تبلیغاتی باز هم نمی توانند فروش خوبی را تجربه کنند.

البته در افزایش بازدید موفق عمل می کنند اما در تبدیل بازدیدکننده به مشتری نمی توانند خیلی موفق عمل کنند و همین موجب فروش پایین و شکست کسب و کار می شود.
صفحه محصول یکی از عوامل تعیین کننده در تبدیل مخاطب به مشتری است که با این چک لیست می توانید نتیجه ی خوبی را رقم بزنید.

برای دانلود چک لیست می توانید فرم زیر را پر کنید :