دومین پادکست از سری پادکست های گنج مخفی

  • مبتدی باش
  • ترس از شکست چطوری از بین میره ؟
  • با این دیدگاه ایده های ناب خلق کنید
  • انجامش بده
  • گند زدن
  • فرمولی برای انجام دادن کارها

 

دانلود