اولین پادکست از سری پادکست های گنج مخفی

  •  زندگی خلاق
  • خلاقیت در کپی رایتینگ
  • کشتارگاه خلاقیت
  • کاری که ما باید برای وارد کردن خلاقیت در زندگی مان انجام دهیم !
  • کمیت و کیفیت در خلق

 

دانلود