مرغ دریایی

1 زندگی خلاق راه و روش بی باک هاست. آفرینش دنیای خود شجاعت می طلبد. از کتاب جادوی بزرگ / الیزابت گیلبرت   2 برای داشتن یک زندگی خلاق باید ترس از گند زدن را کنار بگذاریم. 3 همیشه فکر کن چیزی برای از دست دادن نداری،آن وقت از هیچ کس و هیچ چیز نمی […]

1 گاهی اوقات بهترین کاری که می توانیم بکنیم این است که در هنگام ناامیدی به کار و تلاشمان ادامه دهیم. با کار و تلاش برای ساخت یک زندگی بهتر، حواسم را از ناامیدی های امروز پرت می کنم. این دنیای من نیست . حداقل نه آن چیزی که می خواهم.   2 یادم باشد […]

1 تا زمانی که کاری را شروع نکنید نمی فهمید جواب می دهد یا نه.   2 با یک جا ماندن هیچ چیز یاد نمی گیریم . درست مثل یک برکه ، وقتی آب در گوشه ای متوقف می شود به محلی برای رشد آلودگی ، لجن و مریضی تبدیل می شود . باید جریان […]

تبلیغات سیاسی

این فایل صوتی را بشنوید :     چه چیزی باعث می شود که نسبت به یک سری از اتفاقات در جامعه واکنش نشان دهیم ؟ ولی نسبت به یک سری از اتفاقات دیگر در جامعه بی تفاوت باشیم و اهمیتی ندهیم ؟ چی باعث می شود که واکنش ما به آن اتفاق مثبت یا […]

اشتباهات کپی رایتر

این فهرست در طی مدت زمان تکمیل می شود. 1 – استفاده از واژه های بی هویت در متن تبلیغاتی 2 – قلمبه سلمبه می نویسید 3 – سعی دارید مردم را وادار کنید از شما بخرند 4 – به کلی گویی اکتفا می کنید و از اهمیت جزئیات غافلید 5 – بازنویسی را جدی نمی گیرید […]