دومین پادکست از سری پادکست های روی موج کپی رایتینگ عنوان نویسی و اهمیت آن تاثیرگذاری کلمات در عنوان 3 سوال ساده که به شما کمک می کند عنوان های بهتری بنویسید.  

اولین پادکست از سری پادکست های روی موج کپی رایتینگ کپی رایتینگ چیست ؟ کپی رایتر به چه کسی گفته می شود ؟ کپی رایتینگ دوای درد کدام مشکل از کسب و کارهاست ؟ کجا می توانیم از مهارت کپی رایتینگ استفاده کنیم ؟